Produkter hos Lammert Consulting

 

Nedenstående er eksempler på forløb med Lammert Consulting.

Står du med andre udfordringer er du meget velkommen til at ringe eller skrive, så finder vi en god løsning til dig.

Ledergruppens performance

Sikre godt samarbejde og få alle kompetencer i spil

Indhold: gennem godt samarbejde og åben dialog i ledergruppen opnår i en produktiv hverdag, hvor alles kompetencer kommer i spil og alle dermed bidrager på bedste vis. Vi arbejder på workshops med jeres kultur, samarbejdsform, uddelegering, roller&ansvar og meget andet. Vi arbejder med jeres personlighedsprofiler og får herigennem indsigter i jeres forskellige perceptioner og tilgang til arbejdslivet samt indsigt i jeres teamshjul. Alt sammen holdt op mod jeres hverdags udfordringer. I får konkrete værktøjer med hjem til det fremtidige samarbejde.

Henvender sig til: jer der har ledelsesansvar og del af en ledergruppe

Forløb: vi afholder workshops henover en periode på 3 måneder. Ønsker i at supplere med 1:1 forløb styrker det gruppens udvikling. Efter workshops vil der være hjemmeopgaver som vi følger op på løbende.

Personligt lederskab

Stå stærkt som leder og dig selv

Indhold: Ved et øget personligt lederskab vil du stå stærkere og mere autentisk som leder. Både i forhold til dine medarbejdere og ikke mindst i forhold til dig selv. Du finder balance mellem dine værdier og den hverdag du lever. Vi tager udgangspunkt i et overblik af dine vigtigste områder af dit liv, og arbejder så med de områder som har din største opmærksomhed.

Henvender sig til: dig der ønsker at stå mere roligt og balanceret i dit lederskab. Er relevant for alle ledere som har personaleansvar.

Forløb: Over en periode på ca 6 måneder mødes vi 6-10 gange. Det vil være en kombination af at jeg ser dig ”på gulvet” i dit virke som leder og giver feedback herpå, samt coachende samtaler hvor vi vender relevante emner. Efter hvert møde vil du have mindre hjemmeopgaver til næste møde.

Øget personlig selvindsigt

Find nye mulige måder at tilgå verden omkring dig

Indhold: Vejen til at stå roligt og balanceret i dit liv kan findes ved en større selvindsigt. Indsigten hjælper jeg dig med at få via coachende samtaler. Vi tager udgangspunkt i dit liv, dine relationer og de udfordringer som fylder mest hos dig. Via den coachende samtale finder du frem til nye mulige måder at tilgå verden omkring dig. Altid i overensstemmelse med dine personlige værdier. 

Henvender sig til dig der: gerne vil løfte din selvindsigt og søger mere ro og balance i dit liv. Du ønsker større indsigt i dine styrker og svagheder og ønsker at udfordre din gængse måde at anskue verdenen omkring dig.

Forløb: et coachende forløb strækker sig over 4-6 måneder med 6-10 samtaler. Alle møder kan afholdes fysisk eller virtuelt.

Supervision til ledere på nyt niveau

En mentor at vende de mange beslutninger med

Indhold: Som nyudnævnt leder står du med mange nye overvejelser og beslutninger som skal tages. Det kan både være i dit første lederjob eller dit nyudnævnte nye udvidede ansvarsområde. Det kan være svært at stå med alene, og en mentor er en fantastisk sparringspartner. Jeg bidrager med 15 års ledelseserfaring og stor menneskelig indsigt, og vil herigennem støtte og udfordre dig og hjælpe dig med at finde løsninger på de mange valg i starten af et nyt lederskab.

Henvender sig til dig: der er startet som leder med personale ansvar. Og til dig der er udnævnt til en ny ledelsesposition.

Forløb: vi mødes 8-10 gange henover 4-5 måneder i din opstartsperiode. Jeg deltager også gerne og ser dig i aktion som leder og giver dig feedback herpå. Møderne kan afholdes fysisk eller virtuelt.

Styrket driftledelse

Optimer din drift af din afdeling/team

Indhold: Ved at have godt styr på din afdeling/teams daglige leverencer opnås en øget performance. Desuden skaber en klar driftstyring en ro i gruppen, da alle ved hvad der er prioriteret og hvem der er ansvarlig for hvad.
Henvender sig til dig: der er leder for medarbejdere, og har et ønske om at forbedre jeres performance.
Forløb: Jeg følger dig ”på gulvet” i dit lederskab, og giver feedback på det jeg ser. Vi gennemgår dine styringsredskaber og planlægnings systemer og afklarer om disse giver dig den rette viden dagligt, for at du sikrer tydelig retning for jeres leverancer. Et forløb vil typisk være 4-6 møder over 2-3 måneder.

Insights Discovery personprofiler

Et personprofil værktøj der er nemt at bruge i samarbejde og kommunikation. Det øger din indsigt i dig selv og dermed forskelligheder mellem mennesker.

Du kan læse mere om Insights værktøjet samt de spændende workshops vi kan afholde under fanen “Insights Personprofil”.